ไขข้อสงสัย “พร้อมเพย์” ปลอดภัย ใช้ได้จริงหรือ?

          ช่วงนี้ไม่พูดถึง “พร้อมเพย์” คงไม่ได้ หลังจากที่ธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ บริการรับ-โอนเงิน ทางเลือกใหม่ที่ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์แทนเลขบัญชี เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการโอน และลดค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งผลตอบรับของบริการใหม่นี้มีหลายคนที่พร้อมลงทะเบียนใช้บริการ แต่ในขณะเดียวกัน อีกหลายคนยังคงกังวลและสงสัยในระบบพร้อมเพย์ ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียล ข่าวสดรวบรวมและหาคำตอบไขทุกข้อสงสัย พร้อมเพย์ปลอดภัยจริงหรือ?

 

KTB Promtpay Content 1 - 1

 

          จากความคิดเห็นพอจะสรุปได้ว่าคนไทยยังมีความกังวลในเรื่อง ความปลอดภัยของระบบพร้อมเพย์ กลัวถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว กลัวถูกตรวจสอบภาษี และประโยชน์จากการใช้งาน นั่นอาจเป็นเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจในตัวของพร้อมเพย์จริง ๆ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ สงสัย และเข้าใจผิดได้

 

คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ “พร้อมเพย์”

KTB Promtpay Content 1 - 2

          ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ระบบของพร้อมเพย์ เป็นระบบปิดเหมือนกับเอทีเอ็ม ไม่ใช่แพลทฟอร์มออนไลน์ ฉะนั้นการจะถูก Hack จึงทำได้ยาก ถือว่าระดับความปลอดภัยนั้นพอ ๆ กับระบบ ATM หรือระบบการโอนเงินทั่วไปเลยก็ว่าได้

          ทางสมาคมธนาคารไทยเองก็ออกมายืนยันในเรื่องความปลอดภัยของระบบนี้ด้วย ส่วนใครที่กังวลว่าโทรศัพท์ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์หายหรือถูกขโมยไป จะถูกนำไปใช้โอนเงินได้สบาย ๆ ในความเป็นจริงระบบพร้อมเพย์ในปัจจุบันนั้นสามารถใช้ได้แค่การรับเงินโอนเท่านั้น ไม่สามารถโอนเงินได้ และเมื่อต้องทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking ก็ต้องใช้ Pin หรือรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้

          ดังนั้นการที่คนอื่นมีโทรศัพท์หรือรู้เบอร์โทรศัพท์ของเราจะไม่สามารถใช้งานได้ การโอนเงินที่ตู้ ATM ก็เช่นเดียวกัน เพราะรหัสบัตร ATM มีเพียงผู้ใช้เท่านั้นที่รู้ ส่วนการทำธุรกรรมจากบัญชีพร้อมเพย์ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ก็ต้องใช้สมุดบัญชี พนักงานต้องตรวจสอบลายเซ็นว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างยังคงเหมือนบัญชีทั่วไป ฉะนั้นในส่วนนี้คงไม่มีอะไรให้ต้องกังวล

          ข้อมูลบัญชีลูกค้าเองก็ถือเป็นความลับส่วนบุคคล ตามกฎหมายแล้วธนาคารไม่สามารถนำไปเปิดเผย หรือส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานใดของรัฐบาลได้ ยกเว้นจะมีคำสั่งของศาล การที่ข้อมูลจะรั่วไหลหรือถูกผู้อื่น Hack นั้นจึงทำได้ยาก นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย ก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า…

 

          “เรื่องความกังวลผู้ไม่หวังดีจะแฮกข้อมูลเอาเงินจากออนไลน์นั้น ทำไม่ได้ เพราะเป็นระบบปิด ถ้าจะแฮก คือ ต้องแฮกผ่านระบบธนาคาร ซึ่งหากแฮกธนาคารได้ เขาคงเอาเงินของธนาคารไปได้ ไม่ต้องเอาเงินน้อยๆ จากแค่บัญชีเรา แต่หากประชาชนยังไม่มั่นใจ ไม่พร้อมผูกบัญชีพร้อมเพย์ ก็เป็นสิทธิที่ทำได้ เป็นความสมัครใจของแต่ละคน ไม่ได้บังคับ”

 

KTB Promtpay Content 1 - 3

 

KTB Promtpay Content 1 - 4

          เรื่องที่คนไทยกังวลต่อมาคือเรื่องความเป็นส่วนตัว กลัวถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว เนื่องจากต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์ หากต้องการรับเงินจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเงินสวัสดิการต่าง ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ฯลฯ โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ภาครัฐต้องทำเช่นนี้เพราะต้องการให้เงินนั้นถึงตัวผู้รับโดยตรง สะดวกรวดเร็ว และป้องกันการทุจริต เนื่องจากที่ผ่านมาการโอนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จะผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อนำเงินไปแจกจ่ายอีกทอดหนึ่ง ซึ่งบ่อยครั้งที่พบการทุจริต ซึ่งเท่ากับว่าการรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

          ส่วนเรื่องที่กลัวความเป็นส่วนตัวจะหายไป กลัวถูกล้วงข้อมูลจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้น ต้องบอกก่อนว่าการเชื่อมต่อของหน่วยงานรัฐกับกรมการปกครองเพื่อดึงข้อมูลเลข 13 หลักไปใช้ทำงานอยู่บนเครือข่ายที่เป็นระบบปิด ฉะนั้นการที่ข้อมูลจะรั่วไหลหรือถูก Hack นั้นเป็นไปได้ยาก

 

KTB Promtpay Content 1 - 5

          นอกจากเรื่องความเป็นส่วนตัวอีกเรื่องที่ตามมาคือเรื่องของภาษี ที่หลายคนกลัวถูกตรวจสอบ ถูกเรียกเก็บภาษี ซึ่งการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีรายได้อยู่แล้ว ต่อให้มีพร้อมเพย์หรือไม่ ถ้ากรมสรรพากรจะทำการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีย่อมทำได้ และถ้าจะมองว่าระบบพร้อมเพย์นี้สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้น เข้าถึงมากขึ้น นั่นก็เท่ากับว่าจะทำการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีหรือประกอบอาชีพโดยไม่ชอบจะทำได้ยากมากขึ้น ตรงจุดนี้กลับมองว่าเป็นประโยชน์มากกว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องกังวล

 

KTB Promtpay Content 1 - 6

          ถ้าจะมองว่าประเทศชาติได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องจริง เพราะการที่คนหันมาใช้ระบบพร้อมเพย์มากขึ้น การใช้จ่ายเงินสดก็จะลดลงเพราะถือเงินสดในชีวิตประจำวันลดลง งบประมาณของการผลิตเงินสดก็จะลดลงตามไปด้วย แต่ใช่ว่าประเทศชาติเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์ เพราะบริการพร้อมเพย์นี้ถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้การโอนเงินของประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้น ประหยัดมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากค่าธรรมเนียมที่ลด ถ้าคุณโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม คราวนี้จะโอนต่างธนาคาร โอนข้ามเขต โอนข้ามจังหวัดค่าเนียมในการโอนถูกลงจากเดิมมากแน่นอน

          ซึ่งค่าธรรมเนียมในการโอนที่ถูกลงนี้จะส่งผลดีต่อไปอีกสำหรับพ่อมค้าแม่ค้าออนไลน์ เพราะการใช้เบอร์ผูกบัญชีพร้อมเพย์เป็นตัวช่วยให้คุณได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากความสะดวกสบายในการโอน ค่าธรรมเนียมที่ถูกลงหรือถ้าไม่เกิน 5,000 บาทลูกค้าของคุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ทำให้ใคร ๆ ก็อยากมาซื้อของกับคุณเพราะสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียค่าโอนหรือเสียค่าโอนน้อยมาก

          ในเมื่อค่าธรรมเนียมลดลง แล้วธนาคารจะได้ประโยชน์หรือรายได้จากตรงไหน? แน่นอนว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมนั้นลดลงแน่นอน แต่ธนาคารมองการณ์ไกล ถ้าการใช้จ่ายพร้อมเพย์มากขึ้นเท่าไร การใช้จ่ายเงินสดก็จะลดลง จำนวนตู้เอทีเอ็มก็อาจจะลดลง เพราะคนไม่จำเป็นต้องไปเบิกเงินสดที่ตู้ ลดจำนวนสาขาลงเพราะผู้คนไปทำธุรกรรมที่ธนาคารน้อยลง นั่นเท่ากับว่าธนาคารสามารถลดต้นทุนการผลิต ค่าดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ได้ และที่เห็นว่ามีหลายธนาคารออกโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดให้มาผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารของตนนั้น เพราะต้องการดึงฐานลูกค้าให้อยู่ ยังคงใช้บริการกับธนาคาร ซึ่งนั้นก็เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคในการเลือกนั่นเอง

 

KTB Promtpay Content 1 - 7

 

          ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องความปลอดภัย ระบบทุกอย่างบนโลกไม่มีใครการันตีได้ว่าปลอดภัย 100% แน่นอน ฉะนั้นการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ เราต้องใช้อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ซึ่ง นางฤชุกร สิริโยธิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำการใช้บริการพร้อมเพย์ไว้ว่า

          “ประชาชนจะต้องระมัดระวังในการตั้งรหัสเข้าระบบและรหัสผ่าน โดยห้ามบอกรหัสให้ผู้อื่นรู้ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้งาน และผู้โอนเงินควรศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งาน เช่น การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอน ส่วนความปลอดภัยนั้น ถือว่าปลอดภัยเช่นเดียวกับระบบเอทีเอ็ม (ATM) หรือ ระบบการโอนเงินทั่วไป พร้อมยืนยันว่า พร้อมเพย์เป็นทางเลือก ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องใช้”

 

          สุดท้าย ถ้าถามว่าจำเป็นต้องสมัครพร้อมเพย์หรือไม่ แนะนำว่าสมัครไว้ดีกว่า แต่ถ้าหากใครยังคงกังวล แนะนำว่าให้ผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้กับบัญชีหนึ่ง สำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อีกส่วนหนึ่งผูกไว้กับบัตรประชาชน เพื่อไว้สำหรับรับเงินสวัสดิการจากรัฐ และในอนาคตสำหรับรับเงินเดือน

KTB Promtpay Content 1 - 8