CJ WORX เปิด 2 บริษัทใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

ดิจิทัลมีเดียกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ยุคมีเดียที่แตกละเอียด” แต่ละวันมี Live Content คนดูเป็นแสนคน และมีคนหรือเพจผลิต Live Content กันวันละนับพันนับหมื่น มันสะท้อนให้เห็นว่า มันเข้าสู่ยุคมีเดียที่แตกละเอียด ยิบย่อยไปหมด

Read More